Arbeidsmiddelen

Ladders, Trappen, Rolsteigers, Hijs-, Hef- en Valbeveiliging

Meer weten?

Volledig vrijblijvend!

Rolsteigers

Het gebruik van rolsteigers wordt in de bouw, vooral bij montage-installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn: valgevaar, omvallen van de rolsteiger en het onjuist opbouwen en gebruik van de steiger. Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is.

Trappen en Ladders

De keuring van ladders en trappen omvat een visuele inspectie
NEN 2484 draagbaar klimmaterieel is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is de bron van vele ongevallen met ladders en trappen. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Valbeveiliging

De keuring valbeveiliging middelen dient jaarlijks uitgevoerd te worden. Valbeveiligingsmiddelen dienen bij voorkeur persoonlijk op maat verstrekt te worden. Materialen die gebruikt worden, dienen voorzien te zijn van een bewijs van keuring. Tevens is het altijd belangrijk om voor uzelf grondig en kritisch te kijken naar de materialen die u gaat gebruiken en of u die materialen betrouwbaar vindt.

Door het laten keuren van uw valbeveiligings middelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers.

De keuring valbeveiliging middelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de middelen gecontroleerd.

Let op!! De keuring van valbeveiliging middelen is een moment opname. Controleer altijd uw middelen voorafgaand aan het gebruik er van!!