Medisch apparatuur

Medische apparatuur type B
Medische apparatuur type F
Medische apparatuur type BF
Medische apparatuur type CF

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag!

Medisch apparatuur  keuren

Ook voor het controleren, inspecteren en keuren van medische apparatuur kunt u een beroep doen op onze expertise. Wij zorgen ervoor dat de medische apparaten worden geïnspecteerd op het goed en veilig functioneren, conform de daarvoor geldende regelgeving en normering. Dat elektrische arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd volgens de norm NEN 3140 is over het algemeen bekend. Ook medische apparatuur, welke in medische ruimten wordt gebruikt, valt onder de keuringsplicht en moet op regelmatige basis worden gekeurd. Hiervoor is de norm NEN-EN- IEC 62353:2008 opgezet. In deze normering is de medische apparatuur in een aantal categorieën opgedeeld. Deze hebben te maken met de wijze waarop medische apparatuur in contact staat met de patiënt.

Wat gebeurt er als wij niet keuren?

Indien bij een arbeidsongeval letsel ontstaat, met als oorzaak een ondeugdelijk arbeidsmiddel en er kan na onderzoek worden aangetoond dat de werkgever nalatig is gebleken, is deze volgens artikel 7:658 BW voor 100% aansprakelijk voor financiële consequenties.