Elektrische arbeidsmiddelen

Alle arbeidsmiddelen met een stekker die u bedrijfsmatig gebruikt, moeten gekeurd worden.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag!

Waarom arbeidsmiddelen laten keuren?

De ARBO, ISO en VCA eisen van bedrijven dat deze met gekeurde arbeidsmiddelen werken. Deze keuring is een periodieke keuring en moet volgens een bepaalde frequentie uitgevoerd worden.

Wat zijn de risico’s als je elektrische arbeidsmiddelen niet keurt?

Elektrocutie door stroom voerende delen

Ingebouwde veiligheden die niet meer functioneren
Brandwonden als gevolg van vonkoverslag
Explosiegevaar als gevolg van vonkoverslag
Letsel door bewegende delen
Letsel door wegschietende deeltjes
Gehoorschade door schadelijk geluid
Trillingen waar het menselijke lichaam aan wordt blootgesteld
Verkeerd gebruik door geen instructie(s)

Is een keuring nen 3140 verplicht?

Uw elektrische arbeidsmiddelen moet inderdaad regelmatig gekeurd worden. Nen 3140 inspecties zijn een vereiste volgens de regels van de ARBO-wet. Een gereedschap keuring wordt uitgevoerd door een erkende keurmeester NEN 3140. Hij inspecteert en test uw elektrische gereedschap door meting en beproeving.

NEN certificaat – Keuringsrapport NEN 3140

Na inspectie krijgt u NEN certificaat, een officieel document, waarop alle relevante gegevens over de machinekeuring staan.

Op het keuringsrapport vindt u in detail de bevindingen per gekeurd elektrisch arbeidsmiddel. Datum en handtekeing van keurmeester ontbreken natuurlijk niet.

Gebruikte NEN identificatienummers

Ieder NEN gekeurd arbeidsmiddel krijgt een uniek indentificatienummer dat op het NEN certificaat terug komt. Als uw arbeidsmiddel reeds voorzien is van nummers dan kunnen deze worden gebruikt.