Keuringen

Keuren

Arbeidsmiddelen

Onder arbeidsmiddelen verstaan we: ‘alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties’. Veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen welke door slijtage achteruit gaan, verlagen het risico voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers die ermee werken.

Keuren

Elektrische arbeidsmiddelen

Uw elektrische arbeidsmiddelen moet inderdaad regelmatig gekeurd worden. Nen 3140 inspecties zijn een vereiste volgens de regels van de ARBO-wet. Een gereedschap keuring wordt uitgevoerd door een erkende keurmeester NEN 3140. Hij inspecteert en test uw elektrische gereedschap door meting en beproeving.

Keuren

Elektrische arbeidsmiddelen

Uw elektrische arbeidsmiddelen moet inderdaad regelmatig gekeurd worden. Nen 3140 inspecties zijn een vereiste volgens de regels van de ARBO-wet. Een gereedschap keuring wordt uitgevoerd door een erkende keurmeester NEN 3140. Hij inspecteert en test uw elektrische gereedschap door meting en beproeving.

Keuren

Medisch apparatuur

Ook voor het controleren, inspecteren en keuren van medische apparatuur kunt u een beroep doen op onze expertise. Wij zorgen ervoor dat de medische apparaten worden geïnspecteerd op het goed en veilig functioneren, conform de daarvoor geldende regelgeving en normering.